Wednesday, September 18, 2013

ನಿದಿರೆಗೆ ರಜವನೀ

********************************
ನಿದಿರೆಗೆ ರಜವನೀ ಎಂದನಾತ ಕೇಳೇ
ಮದಿರೆಯ ನಿಶೆಯ ಸುರಿದನಾತ ಕಣೆ
[ಕುದಿವ ಕಡಲ ಕಲುಕಿದವನಾತ  ಗೆಳತಿ
 
ಆಧರವ ತೋರ್ಬೆರಳಲಿ ಮೀಟಿದನೇ
ನಾಸಿಕದ  ನಾಚಿಕೆಯಾ ತೊಲಗಿಸಿದನೇ
ಕಂಗಳಂಚಿಗೆ ತುಟಿಯ ಸಂಗವನೀಯ್ದ ಕಣೇ  

ಕರಕೆ ಸಲ್ಲದ ಸಲುಗೆಯನಿತ್ತನವ
ನೆಲಕೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ  ಸೆರಗ ದೂಡಿದನವ
ಬಾಹುವಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡವ

ಆ  ಕರಗದ ಆಸೆಗೆ ಸೋತೆನೇ ನಾ ಗೆಳತಿ
 ಈ ಇಂಗದ ದಾಹಕೆ ನೀರಾದನೇ ಆವ ಗೆಳತಿ